Özel Güvenlik

Risk Analizi Nedir?

Güvenlik risk analizi, güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi sürecini içerir. Güvenlik ihtiyacı bireysel ve toplumsal olarak artış gösterdiğinde, özel güvenlik hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklık ve saldırılara karşı duyarlılık da artar. Maddi değerlere yönelik saldırılar ciddi miktarda para, zaman, prestij ve gizli veya değerli bilgi kaybına sebep olabilir. Ayrıca, manevi değerler açısından da bu tür saldırılar toplu iş ve toplu yaşam gibi doğrudan insan hayatını etkileyen sistemleri hedef alarak insan sağlığını ve hatta insan hayatını tehlikeye atabilir.
Güvenlik risk analizi, güvenlik risklerinin ölçülmesi, bu risklerin ölçeklerinin belirlenmesi ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir. Güvenlik risk analizi, stratejik kararlar verilirken kapsamlı bir biçimde risklerin anlaşılmasını sağlar. Risk analizi, olası risklerin olasılık dağılımını hesaplar ve bu dağılımın belirlenmesine yardımcı olur. Güvenlik risk analizi, güvenlik açıklıklarının kullanılmasını engelleyerek değerlerin korunmasını sağlar.