Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir.Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir.

TS EN ISO 9001;

 •  Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 •  Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 •  Etkin bir yönetimi,
 •  Maliyetin azalmasını,
 •  Çalışanların tatminini,
 •  Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 •  Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 •  İadelerin azalmasını,
 •  Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,
 •  Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği
 • sağlamaktadır.

ISO 27001 Bilgi varlıklarını etkin bir şekilde koruyan , izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indiren ,ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış yönetim sistemidir.

Bu belge; gizli ve önemli belgelerinizi  Desecure Güvenlik alt yapısında güvenli ve yasal mevzuata uygun bir şekilde saklayarak bilgi varlığınızı koruduğumuzu, sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası seviyede yönetim sistemimizle planlama ve organizasyonları gerçekleştirdiğimiz anlamına gelmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS), her işletmenin risk yönetimi stratejisinin temel yapı taşlarından biridir. İSGYS uygulayan işletmeler:

 • Çalışanlarını ve yönettikleri diğer kişileri korur
 • Yasal gereklilikleri yerine getirir
 • Sürekli gelişim faaliyetlerini kolaylaştırır

ISO 45001, yeni uluslararası İSGYS standardıdır. OHSAS 18001 standardına benzerlik gösteren ISO 45001, yeni ve güncellenmiş tüm ISO yönetim sistemi standartlarını ve Ek SL’yi bütünüyle kapsar.

ISO 45001 standardı, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi diğer yönetim sistemi standartları ile birlikte uygulanabilir. ISO 45001, Mart 2018’de yayımlanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

Bize Ulaşın

Tüm Sektörler İçin Kurgulanmış Profesyonel Çözümler

Güvenlik ve koruma çözüm ortağınız olarak, ihtiyaçlarınızı tespit ediyor, beklentilerinizi seziyoruz.