Uncategorized @tr

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri ve Yükümlülükleri

Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci hedefi suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın sağlanamaması halinde meydana gelen olaylara, yasalarda özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde müdahale edilmesi gerekmektedir.

Bu sayfada, Özel Güvenlik Görevlilerinin yasal yetki ve yükümlülükleri ile ilgli bir değerlendirme bulunmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu yorumların, şirketlerin hukuk departmanlarının onayı ile şirketin özel güvenlik konseptine uygun şekilde düzenlenerek, güvenlik görevlilerine bir eğitim notu veya görev tanımı şeklinde verilmesi mümkündür.

Yasal yetkilerle ilgili mevzuat listesi;

  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
  • 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanunu
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
  • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
  • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
  • 5188  kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelik

Özel güvenlik görevlilerinin temel görevi

Özel güvenlik görevlilerinin sınırları, mevcut yasal düzenlemelerde açıkça belirtilmemiş olsa dahi, mevzuatın tamamı dikkate alındığında şu şekilde belirlenebilir

ÖGG?leri, şirket yetkili temsilcileri tarafından Valiliklere yapılan resmî bildirimlere istinaden alınan Özel Güvenlik İzninde adres olarak belirtilen, görev alanı veya güzergahı dahilinde şirket varlıklarına yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka uygun usullerle alabilirler.

Suç işlendiğinde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahalline davet eder.

Genel kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge, doküman ve tanıkları  muhafaza eder, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama  faaliyetine yardımcı olur.

Bir cevap yazın