Covid-19

Olası Sokağa Çıkma Yasağı veya Faaliyet Durdurma Öncesi Tedbirler

 Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 (Corona Virüs) ülkemizde de yoğunlaşarak etkisini göstermektedir. Bu süreci ülkemizin ve tüm insanlığın en az can kaybı ve en az gözyaşı ile atlatmasını temenni ediyoruz.

Pandemi tedbirleri kapsamında bazı müşterilerimiz çalışmaya ara vererek güvenlik personeli sayısını ve önlemleri arttırmaktadır.

 Olası sokağa çıkma yasağında; Özel Güvenlik personelleri yardımcı kolluk kuvveti kapsamında görevlerine devam edeceklerdir. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağı veya faaliyet durdurma anında; Tesislerinizde uygulamış olmanız gereken güvenlik tedbirlerini size hatırlatmak istiyoruz. Bu tedbirlerin sürecin ivmesine bakıldığında, en erken zamanda alınmasını tavsiye ediyoruz.

 

Tedbirler ve Kontrol Listesi;

  1. İşletmeniz ilerleyen günlerde veya sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi durumunda yeterli teknik güvenlik sistemlerine sahip midir? Bu sistemler uzaktan tarafınızdan izlenebilmekte midir? Gerekli bakımları, kontrolleri, uzaktan izleme kontrolünü kısa sürede tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.
  2. Olası sokağa çıkma yasağında işletmenizde görev yapacak belirli bir süre işletmenizden ayrılamayacak güvenlik personelleri ile teknik ekip için su ve yiyecek stoğu bulunmakta mıdır?
  3. Olası yağma ve benzeri durumlarda işletmenizin tam kontrollü kapatılmasını sağlamak için tüm kapı ve kilitler sağlam ve dayanıklı mıdır? Bu kilitlerin anahtarlarına erişim sınırlandırılmış mıdır, kişiler yetkilendirilmiş midir? Acil kapatma senaryoları yazılı hale getirilmiş ve tatbikat yapılmış mıdır?
  4. Olası sokağa çıkma yasağında işletmenizde bozulacak, kullanım ömrü dolarak zarar görecek, oksitlenecek, tepkimeye girerek tehlikeye (patlama, yanma vb) sebep olacak kimyevi ve benzeri ürün, gıda bulunmakta mıdır? Eğer var ise bunlar için olası acil durum senaryosu planlandı mı?
  5. Tesislerinizde bulunamadığınız süre içerisinde düzenli olarak açılması, kontrol edilmesi gereken, soğutucu, klima, ısıtıcı, teknik ekipman vb işlerin görev listesini oluşturarak acil durum senaryosu planlandı mı?
  6. Olası sokağa çıkma yasağında veya üretime ara verilmesi halinde tesislerinize giriş yapma yetkisi sınırlandırılmalıdır. Bu giriş yetkilerini sınırlandıran, tesislerinize girebilecek yetkiye sahip kişilerin listesi oluşturularak acil durum senaryosu planlandı mı?
  7. Olası sokağa çıkma yasağında veya üretime ara verilmesi halinde; enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı mı?
  8. Olası bir enerji kesintisi durumunda, işletmenizde çalışma zorunluluğu bulunan cihazların aktif kalabilmesi maksadıyla devreye girecek sistemler (jeneratör) için yeterli miktarda yakıt depolandı mı?
  9. Olası bir enerji kesintisi durumunda, işletmenizin güvenlik sistemleri (kamera, yangın, su basma, gaz kaçağı dahil tüm güvenlik sistemleri) ve uzaktan erişim modülleri; jeneratör alt yapısı ile çalışabilecek bağımsız bir güç kaynağına bağlandı mı?
  10. Olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda işletmenizdeki yukarıda bahsedilen zorunlu işlerin yapılması ve takibi maksadıyla koordinasyon ekibi görevlendirildi mi? Görevlendirilen kişilere ait iletişim numaraları ilgili birimlerle paylaşıldı mı?

 

Desecure olarak kısa zamanda, hep birlikte bu salgına üstün geldiğimiz sağlıklı günler dileriz.

 

Saygılarımızla

Desecure Özel Güvenlik Hiz. A.Ş.

26.03.2020