İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS), her işletmenin risk yönetimi stratejisinin temel yapı taşlarından biridir. İSGYS uygulayan işletmeler:

  • Çalışanlarını ve yönettikleri diğer kişileri korur
  • Yasal gereklilikleri yerine getirir
  • Sürekli gelişim faaliyetlerini kolaylaştırır

ISO 45001, yeni uluslararası İSGYS standardıdır. OHSAS 18001 standardına benzerlik gösteren ISO 45001, yeni ve güncellenmiş tüm ISO yönetim sistemi standartlarını ve Ek SL’yi bütünüyle kapsar.

ISO 45001 standardı, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi diğer yönetim sistemi standartları ile birlikte uygulanabilir. ISO 45001, Mart 2018’de yayımlanmıştır.

Bize Ulaşın

Tüm Sektörler İçin Kurgulanmış Profesyonel Çözümler

Güvenlik ve koruma çözüm ortağınız olarak, ihtiyaçlarınızı tespit ediyor, beklentilerinizi seziyoruz.